Om å utfordre det velkjente

[linkstandalone]
Publisert i Stavanger Aftenblad 31. okt. 2020

Det pågår for tiden et studentvalg ved UiS, og som et tiltak for å øke valgoppslutningen ble det i år besluttet at de ulike listene skulle markedsføres via UiS' egen instagramkonto. Av de seks listene som stiller til valg ble det tirsdag kveld besluttet at tilbudet ikke skulle gjelde Kontrær Liste, som dermed opplevde å bli sensurert uten at noen videre begrunnelse ble gitt. Bildet brøt ikke med noen av de avtalte retningslinjene, og vi stiller derfor spørsmål med hvorfor universitetet deltar i aktiviteter som vil påvirke resultatet i et demokratisk valg.

Det har ikke lyktes oss å få klarhet i akkurat hva det er som universitetet ikke vil vedkjenne seg. Om det, mon tro, er studentdemokratiet som ikke er striglet nok. Men så lenge praksisen vedvarer er det vår klare anbefaling at flosklene om "skamløst engasjement" og å "utfordre det velkjente" tones ned i universitetets kommunikasjon.

- Gunnar K. Halvorsen
Listeleder og matematikkstudent ved UiS