Kontrær Liste, UiS

Prinsipprogram '21

English Version

Student og campus

 1. UiS bør frede Linehuset, og gi dem immunitet mot overtramp fra universitetets byråkrater
 2. UiS bør jevnlig arrangere debatter med bidrag fra ansatte
 3. Optimisten bør reversere det enorme prishoppet ved overgang til buffet (over 60%)
 4. SiS må respektere sentralbanklovens forskrift om tvungent betalingsmiddel og akseptere kontanter
 5. UiS bør opprettholde ordningen med kjønnsdelte toaletter
 6. Nye herretoaletter bør bygges med urinal, til forandring fra EOJ
 7. Tappetårnet bør minne litt mindre om en russebuss
 8. Tappetårnet bør få scene, hvor bl.a. studenter fra Bjergsted kan opptre
 9. Studentforeninger bør få beholde tildelt areal

Universitet og undervisning

 1. UiS må aldri lide samme skjebne som KHiO
 2. UiS må ta et klart standpunkt for akademisk frihet
 3. UiS bør tilslutte seg Chicago-prinsippene
 4. UiS bør tilbakeføre ordningen med valgt rektor
 5. Åpne søkerlister må være normen ved alle ansettelser
 6. Ansettelseskomiteer bør bestykkes fra universitetets egne fagmiljøer
 7. UiS bør tillate flere forsøk på eksamen
 8. Organisasjonen SAIH bør ikke lenger motta midler ved semesteravgiften
 9. UiS bør prioritere hypotesedrevet grunnforskning
 10. UiS bør gi studenter en mer grundig innføring i Popper
 11. Det bør være vanskeligere for forelesere å delegere bort undervisningen til PhD-kandidater
 12. Nyansettelser ved universitetet bør i all hovedsak være vitenskapelige
 13. UiS bør vrake si-ifra-ordningen, som bygger på en grunnleggende mistillit til sine ansatte
 14. I ansettelsesprosesser bør lokale forelesere ha forrang
 15. Foreleser bør selv få velge hvilket språk det skal foreleses på
 16. Utveksling bør være studentens initiativ, og ikke såkalt opt-out
 17. Forelesere bør ikke pålegges obligatorisk kursing i pedagogikk
 18. UiS bør ansette sine egne renholdere
 19. Studenter bør i utgangspunktet ha anledning til å melde seg opp i samtlige fag som tilbys av universitetet

Teknologi

UiS bør ...

 1. ... la det enkelte institutt styre sine egne nettsider
 2. ... skrote den nye løsningen for pensumlister
 3. ... ha klare retningslinjer for streaming og digital eksamen
 4. ... ikke ha google som startside og nettleser
 5. ... få fornuftige nettsider som ikke lider av sykelig overvekt (4,96MB)
 6. ... støtte RSS-standarden på student.uis.no
 7. ... fortrinnsvis sende epost som txt og ikke html
 8. ... ikke la press fra næringslivet diktere språk og programvare i undervisningen
 9. ... prioritere åpne filformater
 10. ... hoste sin eget git-server
 11. ... slutte å bruke ordet "hackaton" om alminnelig prosjektarbeid